ЧАСТНИ УРОЦИ !

ИНДИВИДУАЛНИ
УРОЦИ - 1 ЧАСА

ИНДИВИДУАЛНИ
УРОЦИ - 2 ЧАСА

ИНДИВИДУАЛНИ
УРОЦИ - 4 ЧАСА

ЧАСТНИ УРОЦИ
2-3 ЧОВЕКА (2 Ч.)

ЧАСТНИ УРОЦИ
2-3 ЧОВЕКА (4 Ч,)

ЕДИН ДЕН

75 лв.

140 лв.

240 лв.

270 лв.

465 лв.

ДВА ДНИ

140 лв.

270 лв.

450 лв.

500 лв.

890 лв.

ТРИ ДНИ

200 лв.

400 лв.

680 лв.

750 лв.

1340 лв.

ЧЕТИРИ ДНИ

270 лв.

530 лв.

900 лв.

1000 лв.

1790 лв.

ПЕТ ДНИ

335 лв.

650 лв.

1125 лв.

1250 лв.

2240 лв.

ШЕСТ ДНИ

400 лв.

780 лв.

1350 лв.

1500 лв.

2690 лв.

СКИ КЛИНИКА

 

160 лв.

280 лв.